SOPFIA s-a constituit ca asociatie in anul 2013 prin libera asociere a producătorilor de film și audiovizual.
SOPFIA a primit avizul de functionare ca organism de gestiune colectivă in baza Deciziei Oficiului Român pentru Drepturi de Autor Nr. 94/21.09.2015.

SOPFIA reprezintă intereselor membrilor săi, producători de opere cinematografice şi audiovizuale, promovează, dezvoltă şi protejază intereselor patrimoniale și morale ale producătorilor, având ca principal obiectiv colectarea şi repartizarea, pe principiul egalităţii de tratament, a remunerațiilor decurgând din drepturile de autor și/sau conexe ale producătorilor a căror exercitare este supusă gestiunii colective obligatorii în conformitate cu art. 145 din Legea nr. 8/1996, precum și, în limita mandatului acordat de către aceștia, din drepturile de autor și/sau conexe ale Producătorilor a căror exercitare este supusă gestiunii colective facultative în conformitate cu art. 146 din Legea nr. 8/1996.

Conducerea SOPFIA este asigurata de Adunarea Generala a membrilor. Consiliul Director asigura conducerea in mod curent intre adunarile generale. Directorul General reprezinta SOPFIA in relatiile cu tertii. Activitatea curenta este coordonata de Managerul General, care pune in aplicare deciziile Consiliului Director.

Anca Mitran


  • Constantin Ioan Cătălin Saizescu
  • Cătălin-Roberto Mitulescu

Carmen Tripăduș

  • S.C. CAMPION FILM S.R.L. – reprezentant Izabela Bostan
  • S.C. CINEMAGIX ID S.R.L. – reprezentant Carmen-Ioana Tripăduș
  • CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEIE – reprezentant Anca Mitran
  • S.C. NERV FILM S.R.L. – reprezentant Constantin Ioan Cătălin Saizescu
  • S.C. STRADA FILM INTERNATIONAL S.R.L. – reprezentant Cătălin-Roberto Mitulescu