Legea Nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza dreptul de autor si drepturile conexe. SOPFIA este organism desemnat prin decizie ORDA sa licentieze utilizarea operelor cinematografice si alte opere audiovizuale si sa colecteze remuneratia cuvenita utilizarii acestora.

Utilizatorii de opere cinematografice si alte opere audiovizuale au obligatia legala de a solicita licenta din partea SOPFIA.

Licenta SOPFIA va ofera dreptul de utilizare neexclusiva a operelor cinematografice si alte opere audiovizuale pentru diferite tipuri de activitate.

Utilizarea de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si licenta SOPFIA implica platirea unei remuneratii de catre utilizatori, la valorile stabilite prin metodologiile in vigoare.