Bilanțul contabil, contul de venituri și cheltuieli, situația fluxurilor de trezorerie (cash-flow),  precum și raportul activităților din exercițiul financiar, întocmite conform legislației privind contabilitatea se anexează dării de seama și fac parte integrantă din această și pot fi consultate la sediul SOPFIA.