Incepand cu data de 22.12.2010 au intrat in vigoare prevederile noii metodologii privind privind schimbarea in parte a Hotararii arbitrale din data de 9 martie 2009 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009.
UPFAR-ARGOA a fost desemnata colector unic al remuneratiei ce reprezinta drepturile cuvenite producatorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu conform Deciziei ORDA nr.337/23.12.2010.

ATENTIE!!! De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalității de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.