Incepand cu data de 22.12.2010 au intrat in vigoare prevederile noii metodologii privind privind schimbarea in parte a Hotararii arbitrale din data de 9 martie 2009 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009.
UPFAR-ARGOA a fost desemnata colector unic al remuneratiei ce reprezinta drepturile cuvenite producatorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu conform Deciziei ORDA nr.337/23.12.2010.